A1 affisch
”Animals and emotions”
Kan beställas per e-post
250 kr exkl moms & fraktPUBLIKATIONER

Löwenborg, C (2023) Head + Heart + Hands-on - Concerning, Specific, Visual and Creative Methods in Psychotherapeutic and Psychosocial Conversations (pdf).
Studies in Social Science research Vol 4.No 1, 2023 (online).
ISSN 2690-0793 (print) ISSN 2690-0785.

Löwenborg, C. (2020) Känslokort Figurer II (50 bilder)
(kan beställas via e-post för 525 kr exkl moms (6%) och frakt.

Löwenborg, C. (2020), Affisch ”Animals and emotions”
(kan beställas via e-post för 250 kr exkl moms (6%) och frakt. Levereras i en skyddstub.

Head, Heart and Hands on - Concerning Concrete, Visual and Creative Methods in Supervision / GJHSS-A, Volume 19 Issue 13 Version 1.0 Kan läsas här, sid 15

Löwenborg, C & Richardson, C (2019) Ellen-Maria Ekström and the Stories That Connect Us (pdf) Licensee MDPI, Basel, Switzerland

Viklund, Å. (2018) Huvud – hjärta – handling. Om gestaltande med figurer i psykoterapi och handledning (pdf). Intervju med Christina Löwenborg, 2017. Svensk Psykodramatidskrift, 2018.

Löwenborg, C. och Schenell, M. (2016) ”Släppa loss och kasta mig ut” Om erfarenheter av schematerapeutisk behovsgrupp. Institutet för kognitiv psykoterapi.

Löwenborg, C. (2015)
Känslokort Figurer
(Kan beställas via e-post för 400 kr exkl moms (6%) & frakt.)

Löwenborg, C. (2013, 2016)
Huvud, hjärta och handling – Om konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning.
(Kan beställas via e-post för 100 kr exkl moms (6%) & frakt.)

Löwenborg, C. & Sjöblom, Y. (2009)
Föräldrars och ungdomars erfarenheter av familjebehandling inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift. 1/ 2009.

Löwenborg, C. (2008)
Psykodrama i annat ljus - förändringens fyra rum. Stockholms institut för psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi.

Löwenborg C. & Kamsvåg, K (2006)
Med andra ögon - brukarens syn på familjebehandling. Forskningsrapport 2006:1.

Löwenborg, C. & Nilsson, L. (2005)
Vitryska utsiktsplatser (pdf). Alfaprint, Sundbyberg.
ISBN: 91-631-7596-7

Löwenborg, C. & Nilsson, L. (2002).
Vad är verksamt i handledning - en kvalitativ undersökning. Bomastryck. FoU-rapport 2002:2.
ISBN: 91-89681-00-0

Löwenborg, C (2001)
Inspiration across cultures: reflecting teams among the métis in Canada. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. Volume 22, no 1.

Löwenborg, C. (2001)
Reflekterande processer. Socionomen, nr. 8.

Löwenborg, C. (2000)
Värdefulla tankegångar från Kanadas urinvånare.
Socionomen, nr 2.

  Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall