A1 affisch
”Animals and emotions”
Kan beställas per e-post
250 kr exkl moms & fraktPUBLIKATIONER

Löwenborg, C. (2000)
Värdefulla tankegångar från Kanadas urinvånare.
Socionomen, nr 2.

Löwenborg, C. (2001)
Reflekterande processer. Socionomen, nr. 8.

Löwenborg, C (2001)
Inspiration across cultures: reflecting teams among the métis in Canada. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. Volume 22, no 1.

Löwenborg, C. & Nilsson, L. (2002).
Vad är verksamt i handledning - en kvalitativ undersökning. Bomastryck. FoU-rapport 2002:2.
ISBN: 91-89681-00-0

Löwenborg, C. & Nilsson, L. (2005)
Vitryska utsiktsplatser (pdf). Alfaprint, Sundbyberg.
ISBN: 91-631-7596-7

Löwenborg C. & Kamsvåg, K (2006)
Med andra ögon - brukarens syn på familjebehandling. Forskningsrapport 2006:1.

Löwenborg, C. (2008)
Psykodrama i annat ljus - förändringens fyra rum. Stockholms institut för psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi.

Löwenborg, C. & Sjöblom, Y. (2009)
Föräldrars och ungdomars erfarenheter av familjebehandling inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift. 1/ 2009.

Löwenborg, C. (2013, 2016)
Huvud, hjärta och handling – Om konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning.
(Kan beställas via e-post för 100 kr exkl moms (6%) & frakt.)

Löwenborg, C. (2015)
Känslokort Figurer
(Kan beställas via e-post för 400 kr exkl moms (6%) & frakt.)

Löwenborg, C. och Schenell, M. (2016) ”Släppa loss och kasta mig ut” Om erfarenheter av schematerapeutisk behovsgrupp. Institutet för kognitiv psykoterapi.

Viklund, Å. (2018) Huvud – hjärta – handling. Om gestaltande med figurer i psykoterapi och handledning (pdf). Intervju med Christina Löwenborg, 2017. Svensk Psykodramatidskrift, 2018.

Löwenborg, C & Richardson, C (2019) Ellen-Maria Ekström and the Stories That Connect Us (pdf) Licensee MDPI, Basel, Switzerland

Head, Heart and Hands on - Concerning Concrete, Visual and Creative Methods in Supervision / GJHSS-A, Volume 19 Issue 13 Version 1.0 Kan läsas här, sid 15

Löwenborg, C. (2020), Affisch ”Animals and emotions”
(kan beställas via e-post för 250 kr exkl moms (6%) och frakt. Levereras i en skyddstub.

Löwenborg, C. (2020) Känslokort Figurer II (50 bilder)
(kan beställas via e-post för 525 kr exkl moms (6%) och frakt.
 Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall