Grupputveckling

Vår tids starka betoning på arbetsgrupper avspeglar en ökad insikt om att arbetet i verksamheter nått en sådan komplexitet att det kräver samarbete.

Grupper ökar vår kunskapsbas och samarbete är en nödvändighet för att organisationer ska utvecklas.

Ibland finns behov av att arbeta med grupputveckling bredvid handledning. Susan Wheelans integrerade modell för grupputveckling An integrative Model of Group Development , som förkortas IMGD (2005), är en av mina utgångspunkter för att förstå och beskriva en grupps utveckling.

Som certifierad konsult använder jag därutöver Förändringens fyra rum, en teori om förändring, som utgår från Claes Janssens (1996, 2005) forskning om vad som händer med människor i förändring.

Ett antal verktyg är knutna till den senare teorin, vilka kan användas individuellt, i projektgrupper, i arbets-, ledningsgrupper liksom i hela verksamheten. Följande verktyg är knutna till teorin om förändringens fyra rum:

  • Introduktion till Fyrarummaren. Kan användas för att skapa ökad förståelse för förändring.

  • Personlig dialektik med Outsiderskalan. Ett verktyg för att underlätta personlig utveckling, ökad självförståelse samt större acceptans och tillvaratagande av olikheter.

  • Organisationsbarometern. Ett verktyg för att kartlägga klimat i arbetsgrupp. Svårigheter, styrkor och utvecklingsbehov kan identifieras.

Tejping skapar en visuell, gestaltande berättelse.
Vi får en tredimensionell bild där vi kan
röra vid figurerna och flytta om
för att illustrera tidigare eller önskade förändringar.


Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall