Psykodrama

Psykodrama är en aktionsmetod, grundad av Jacob Levy Moreno, vilken har många olika användningsområden. Det är ett arbetssätt som används för terapeutiskt arbete, krisbearbetning, personlig utveckling, handledning till yrkesverksamma, ledarskapsarbete och organisationsutveckling.

Ordet psykodrama kommer från grekiskans psyche (själ, liv) och drama (handling, skådespel) och kan översättas som ”själ i handling”. Psykodrama kännetecknas av att människans subjektiva bilder gestaltas och därmed levandegörs.

De inre bilderna kan handla om händelser i det förgångna, men också om här-och-nu-situationer och om framtidsprojektioner. Det kan röra sig om oavslutade situationer, inre dramer, fantasier och drömmar. I psykodrama är allt möjligt; många olika perspektiv kan finnas samtidigt i en tidsdimension.

Psykodrama fokuserar på det interpersonella, d.v.s. det som händer mellan människor. En strävan i psykodrama är att underlätta autentiska möten och identifiera sådant som kan förhindra dessa möten.

Parallellt med psykodrama arbetar jag med Rainbow modellen. Rainbow är en fördjupning och vidareutveckling av Augusto Boals forumteater. De strukturerade rainbowövningarna är användbara i handledning på arbetsplatser, konfliktarbete, rollfördjupning och i ledarskapsutveckling.2011, 2012 och 2017 genomfördes kursen i psykodrama/personlig utveckling
i den grekiska byn Kardamili.Mindfulnesstenar

AKTIVITETER

  • Psykodramagrupper i samarbete med företaget Maud Eklund Psykolog arrangeras i olika former, bl a helggrupper.
    Vi meddelar här på hemsidan när vi anordnar ny aktivitet, så titta gärna in igen.

Medlem i Svensk Psykodramaförening.Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall