Företaget Christina Löwenborg AB
erbjuder följande tjänster:

  • Handledning till yrkesverksamma.
  • Chefshandledning, enskilt och i grupp.
  • Superhandledning: handledning till handledare.
  • Utbildningar, work-shops och föreläsningar.
  • KBT – kognitiv psykoterapi
  • Psykodrama. Själverfarenhetsgrupper. Kurser i personlig utveckling.
  • Grupputveckling. IMGD (Integrative Model of Group Development) och Förändringens fyra rum: introduktion till Fyrarummaren, Personlig dialektik med Outsiderskalan samt Organisationsbarometern.                                         


Känslokort, som används i handledning,
grupputveckling och psykodramagrupper.Christina Löwenborg


Målning av Kristina Digman

”Fantasi är konsten
att se sådant
som ännu inte finns”
Piet Hein


Legitimerad psykoterapeut, diplomerad handledare, fil mag i socialt arbete, psykodramaledare, mindfulnessinstruktör och certifierad konsult i förändringens fyra rum

Företaget erbjuder handledning, chefshandledning, psykoterapi, psykodramagrupp, grupputveckling och utbildning. 

Jag är legitimerad psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare och har varit verksam sedan 1980-talet.

Utbildningar ges dels i företagets egen regi och dels i andra aktörers regi. Utöver utbildningar anordnas psykodramagrupper/kurser i personlig utveckling.

Mitt arbetssätt är integrativt med utgångspunkter från kognitiv psykoterapi (KBT), schematerapi, barnorienterad familjeterapi (BOF), psykodrama och mindfulness och i organisationsuppdrag med fokus på IMGD (integrativ model of group development) och Förändringens fyra rum.

Under 2000-talet har jag arbetat med handledning och metodutveckling i Vitryssland och Kanada.

Kännetecknande för mitt arbetssätt är att jag använder aktionsmetoder och konkret, visuell och gestaltande metodik.

 


Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall