Handledning, psykoterapi, utbildning och utveckling

med konkreta, visuella och gestaltande metoder








Christina Löwenborg AB
Handledare, leg Psykoterapeut & Utbildare

Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu



Formgivning: Ditte Tengvall